Грил-фурни BBQ на дървени въглища

  1. "МАВЕР BBQ-30" със скарна решетка 42 х 30 см, за обслужване на заведение за 30 човека;
  2. "МАВЕР BBQ-50" със скарна решетка 52 х 35 см, за обслужване на заведение за 50 човека;
  3. "МАВЕР BBQ-70" със скарна решетка 63 х 35 см, за обслужване на заведение за 70 човека;
  4. "МАВЕР BBQ-90" със скарна решетка 73 х 35 см, за обслужване на заведение за 90 човека;
  5. "МАВЕР BBQ-110" със скарна решетка 93 х 35 см, за обслужване на заведение за 110 човека.
   Всички модели притежават:
  • Отлична регулираща система на горивният температурен процес;
  • Дисков трипозиционен регулатор на входящият въздух под горивните скари;
  • Клапа на изходящите газове в пет позиции;
  • Искроуловители на димоизхода след клапата.
   По желание на клиента се доставят:
  • със и без топла надстройка;
  • със шкаф и без шкаф под изделието.

« Назад