Дървесни пелети за отопление

Дървесните пелети се получават от пресовани под голямо налягане дървени стърготини, остатък от дървообработването. Пелетите са екологично чисто гориво, неутрални по отношение на въглеродния диоксид (СО2), тъй като се добиват от възобновяеми източници. При горене не отделят черен дим, което ги прави идеални за камини със стъклен отвор. Системите за отопление с пелети са напълно автоматизирани: сами дозират необходимото им количество пелети за изгаряне, а също така имат възможност и за управление от мобилен телефон.

Пелетите са с цилиндрична форма и с размер 6 мм в диаметър и до 30 мм дължина. При пресоването не се използват лепила, а само веществото, което се съдържа в дървесината – без слепващи добавки. Коефициента на полезно действие (КПД) на отоплителните системи използващи изгарянето на пелети е 85% – 95% (КПД на камини на дърва е 79%) и поради качествата си, пелетите изгарят почти напълно – максималното пепелно съдържание е 1.5% – така времето между две поредни зареждания на камината е между два и пет дни. Съдържанието на влага е в границите 8 % – 10 %, а калоричността им е 4300 – 5100 ккал/кг. За сравнение калоричността на дървата за огрев е 3440 ккал/кг.

В таблицата са дадени по – важни характеристики по стандарт DIN 51731:
ПРИМЕР за изчисление на разходите за отопление
Посочените в примера изчисления са направени за средно дневно натоварване 8 часа, 31 дни в месеца за 8 kW дневен товар, достатъчен за отопление на средно фамилно жилище с 80 m2 жилищна площ (200 m3 отопляем обем).

 

« Назад