Предлага голямо разнообразие от печки, котли и камини на дърва и пелети

 

Продукти на „МАВЕР” ЕООД
Предлагаме продуктите на фирма „МАВЕР” ЕООД гр. Варна. Отоплителните уреди – камини и котли на пелети, създадени от инженерите и конструкторите на фирма „МАВЕР” ЕООД, са без аналог в световната индустрия. Внедрен е нов принцип на организация на горивния процес. Притежават висок акумулиращ ефект, водещ до най-високо КПД (над 90 %). Електрониката за управление (рожба на български инженери електрончици), гарантира безотказна работа и безопасна експлоатация на продуктите. Камините и котлите са пригодени и за употребата на пелетен микс (смеска от пелети и царевица на зърна), което води до снижение разходите за гориво с 30% до 38% благодарение на по-високия си енергиен потенциал. За сравнение качествените пелети имат от 4400 ккал, царевицата съответно около 5300 ккал, а сместа на царевица и пелети има енергиен потенциал от 5100 ккал.
Печките и котлите за отопление на пелети са 50 пъти по-ефективни в сравнение със старите печки на твърдо гориво и са до 5 пъти по-продуктивни от най-новото поколение печки на дърва.
Те са с международен сертификат СЕ, изработени са по изискванията ЕN 13240 за твърдо гориво и EN303-5 1999 за пелетни камини и котли.
Предлагаме ви да изгледате следните видеоклипове:
Грил-фурни BBQ на дървени въглища
Фирмите „МАВЕР” ЕООД и „ЗОТИ” ООД гр. Варна, производители на пелетни камини „СИЗОМАТИК”, пуснаха на пазара ново производство на грил-фурни „Мавер” в пет модела. Прочети още тук
    1. "МАВЕР BBQ-30" със скарна решетка 42 х 30 см, за обслужване на заведение за 30 човека;
    2. "МАВЕР BBQ-50" със скарна решетка 52 х 35 см, за обслужване на заведение за 50 човека;
    3. "МАВЕР BBQ-70" със скарна решетка 63 х 35 см, за обслужване на заведение за 70 човека;
    4. "МАВЕР BBQ-90" със скарна решетка 73 х 35 см, за обслужване на заведение за 90 човека;
    5. "МАВЕР BBQ-110" със скарна решетка 93 х 35 см, за обслужване на заведение за 110 човека.
Грил-фурните са настолно изпълнение и са снабдени
с регулатор на тягата и искрогасител на димохода.
Грил-фурните на дървени въглища „МАВЕР” не отстъпват по качество
на изработка на западноевропейските аналози. Преимуществата на Грил-фурните на дървени въглища за затворени помещения са известни и неоспорими. Усилията на колектива на Фирмите „МАВЕР” ЕООД и „ЗОТИ” ООД да създаде с висококачествени материали от неръждаема стомана едно изделие в услуга на родният ресторантьорски бизнес при поносима цена е налице.
Грил-фурните „Мавер” не отстъпват по качество на изработката на
западноевропейските аналози. Разликата е единствено в цената.
Продукти на La Nordica - Extraflame
С продуктите на La Nordica - Extraflame ще обзаведете дома си с вкус.
Това са продукти с високо качество, произведени в Италия, сертифи-цирани и отговарящи на най-строгите стандарти за емисии в Европа. Това се постига с изгарянето на дърва и дървесни пелети във високотехнологични продукти. С продуктите на La Nordica - Extraflame се гарантира минимално замърсяване на околната среда.
При производството им са използвани върховите постижения на най-
новите технологии за изгаряне с регулируем горивен процес. Тези резултати се постигат с въвеждането на различни устройства, като например „ламбда сонда” и отделно управление на първичния и вторичен въздух чрез микропроцесорно управление. По този начин се постига икономия на гориво от 30% до 50%.

 

 
Прeдлагаме ви да разгледате нашия Албум с камини (виж албум)

 

Дървесни пелети за отопление
Дървесните пелети се получават от пресовани под голямо налягане дървени стърготини, остатък от дървообработването. Пелетите са екологично чисто гориво. (виж още)
 
Целогодишни слънчеви системи (виж албум)